• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6

Στόχοι υπό έμφαση τη φετινή σχολική χρονιά

1. Ανάπτυξη στρατηγικών για καλλιέργεια προφορικού λόγου με έμφαση στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας

Οι μαθητές να είναι σε θέση:

• Να κατανοούν προφορικές οδηγίες και να τις εφαρμόζουν.

• Να βελτιώσουν την αναγνωστική τους ικανότητα για να κατανοούν αυτά που διαβάζουν.

• Να διευρύνουν και να αξιοποιούν το βασικό θεματικό λεξιλόγιο ανάλογα με το θέμα και το κειμενικό είδος.

• Να καταστούν ενεργητικοί ακροατές.

• Να κατανοούν και να παράγουν προφορικό λόγο μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα.

• Να απολαμβάνουν ένα προφορικό ή γραπτό κείμενο και να επισημαίνουν πληροφορίες, να επιλύουν προβλήματα και να εκφράζουν συναισθήματα.

• Να ξεκλειδώνουν ένα κείμενο εντοπίζοντας τις βασικές πληροφορίες- χωροχρονικές και να μπορούν να εκφραστούν χρησιμοποιώντας προσωδιακά στοιχεία (έκφραση προσώπου, ήχος, ύφος, χρώμα φωνής)

• Να αξιοποιούν στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου για εξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων σε σχέση με ρητά ή υπόρρητα νοήματα.

• Να παράγουν προφορικό λόγο με τη μορφή καταγραφής ιδεών και σημειώσεων για σκοπούς νοηματικής επεξεργασίας.

• Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν συμβάσεις περιγραφικών κειμένων. • Να κατανοούν και να παράγουν αφηγήσεις ακολουθώντας χρονική και αιτιατική αλληλουχία.

• Να κατανοούν επιχειρηματικά κείμενα και να παράγουν προφορικό λόγο χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα.

• Να κατανοούν κείμενα με χρήση οδηγιών και να αξιοποιούν τις οδηγίες στην παραγωγή προφορικών κειμένων.

• Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα προφορικού κειμένου δικού τους ή άλλων.

2. Η καλλιέργεια της ισότητας, της αποδοχής και του σεβασμού.

• Προαγωγή ενθαρρυντικής, βοηθητικής και φιλικής ατμόσφαιρας.

• Καλλιέργεια κλίματος δικαιοσύνης και ισοτιμίας.

• Καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας.

• Προώθηση της συνεργατικής μάθησης.

• Σύνδεση του σχολείου με την οικογενειακή ζωή.

• Προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων.

3. Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ και Διαχρονικά διδάγματα από τους αγώνες των Κυπρίων για ελευθερία.

Οι μαθητές:

• Να γνωρίζουν ιστορικά γεγονότα (πρόσφατα και μη) που συνδέονται με τον αγώνα της γης μας για επιβίωση και λευτεριά.

• Να γνωρίσουν τα βασικά γεγονότα γύρω από το πραξικόπημα και την εισβολή.

• Να κατανοήσουν τις αιτίες και την αφορμή που οδήγησαν στην τουρκική εισβολή.

• Να αναφέρουν τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής σε διάφορους τομείς: ανθρωπιστικός, κοινωνικός, πολιτιστικός, οικονομικός. • Να αναφέρουν κατεχόμενα χωριά και πόλεις μας.

• Να εντοπίζουν και να σημειώνουν στον χάρτη κατεχόμενα χωριά και πόλεις μας ή και να κατασκευάζουν σχετικούς χάρτες.

• Να γνωρίσουν σημαντικά ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της κατεχόμενης γης μας και να αντιληφθούν την αξία τους.

• Να μελετήσουν διάφορα κείμενα (λογοτεχνικά, ιστορικά, πληροφοριακά) και ποιήματα που έχουν σχέση με το θέμα.

• Να ερευνήσουν και να συγκεντρώσουν πληροφορίες μέσα από διάφορες πηγές για κατεχόμενες περιοχές, ήθη και έθιμα των προσφύγων.

• Να γνωρίσουν και σχολιάσουν τα γεγονότα που αφορούν την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. • Να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα κρατικά μας σύμβολα.

• Να κατανοούν, να διεκδικούν και να ασκούν με συνέπεια τα δημοκρατικά ιδεώδη και τις δημοκρατικές διαδικασίες.

• Να γνωρίσουν και να αναφέρουν τρόπους αγώνα για δικαίωση και δημιουργίας κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

• Να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά εκείνη που θα τους καταστήσει ικανούς να προβληματίζονται, να νοιάζονται για το εθνικό μας πρόβλημα και να τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα απέναντι σ’ αυτό.

• Χρησιμοποιούν και να γράφουν σωστά τις πιο κάτω έννοιες: πρόσφυγας, αγνοούμενος, εγκλωβισμένος, σκλαβωμένος, κατεχόμενος, ακριτική περιοχή, πράσινη γραμμή, αγωνίζομαι, πατρίδα, έθνος, πόλεμος, ειρήνη, προσφυγικός συνοικισμός, ψευδοκράτος, εισβολή, Τουρκοκύπριοι, Ελληνοκύπριοι.

• Να γνωρίσουν τις επιπτώσεις που είχε η τουρκική εισβολή για την κοινότητά τους , την Αθηένου.

4. Διαχείριση απορριμμάτων για ένα καλύτερο περιβάλλον .

Οι μαθητές να:

• Εντοπίσουν περιοχές ρύπανσης του περιβάλλοντος στο σχολείο (ή και στον δήμο) και να εισηγηθούν τρόπους αντιμετώπισής τους.

• Διερευνήσουν τις επιπτώσεις που θα έχει στην περιοχή η συνεχής ρίψη απορριμμάτων.

• Εντοπίσουν και κατηγοριοποιήσουν διάφορα είδη απορριμμάτων και να τα διακρίνουν σε ανακυκλώσιμα και μη.

• Γνωρίσουν διαδικασίες περισυλλογής απορριμμάτων και τη λειτουργία των χώρων απόρριψής τους.

• Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα καθαριότητας κοινών χώρων τόσο στο σχολείο όσο και στον δήμο.

• Συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που ο καθένας φέρει στο πρόβλημα της αύξησης των απορριμμάτων μέσα από την εξέταση των δικών τους καταναλωτικών συνηθειών.

• Συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι η αλόγιστη ρίψη απορριμμάτων στο περιβάλλον επηρεάζει άλλους οργανισμούς.

• Συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για επιλογή προϊόντων με συσκευασίες φιλικές στο περιβάλλον.

• Εντοπίσουν ανθρώπινες ενέργειες που δημιουργούν απορρίμματα.

• Συλλέξουν πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον του σχολείου και του δήμου και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει. • Αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης.

• Αναπτύξουν δεξιότητες μελέτης πεδίου.

• Αναπτύξουν δεξιότητες διαλόγου και συνεργασίας.

• Αναπτύξουν δεξιότητες υποβολής ερωτήσεων και άντλησης πληροφοριών.

• Αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών.

• Αναπτύξουν δεξιότητες διατύπωσης συμπερασμάτων και εισηγήσεων.

• Καλλιεργήσουν συμπεριφορές εκτίμησης και σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον.

• Συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που έχει ο καθένας στο πρόβλημα της αύξησης των απορριμμάτων.

• Αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στις καταναλωτικές συνήθειες και τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων.

• Εισηγηθούν και να υιοθετήσουν μέτρα τα οποία να συμβάλλουν στην μείωση των απορριμμάτων στο σχολείο και στον δήμο.

• Προτείνουν και να υιοθετήσουν τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων.

• Επαναχρησιμοποιήσουν διάφορα υλικά και να τα αξιοποιήσουν με ποικίλους τρόπους.