• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6

Ιστορικό Σχολείου

Το σχολικό κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Δημοτικό Σχολείο Αθηένου Κ.Α΄ κτίστηκε το 1958 και μεταφέρθηκε εκεί το Αρρεναγωγείο που στεγαζόταν από το 1925 στο  νεοκλασικό κτίριο, στο «Μιχαήλειο Αρρεναγωγείο Αθηένου».
Το 1958 το Παρθεναγωγείο μεταφέρθηκε από  το παλιό δημοτικό σχολείο που ήταν κτισμένο από το 1873 μπροστά από την εκκλησία της Παναγίας  στο νεοκλασικό κτίριο του 1925.
Η φοίτηση των παιδιών ήταν πρωινή και απογευματινή και την έναρξη τόσο της πρωινής [8:00π.μ. -12μ. ] όσο και της απογευματινής [1:30μ.μ.-4:30μ.μ.]την έδινε η καμπάνα.
Το 1912 δημιουργείται μητρώο μαθητών και μαθητριών και παρατηρείται πως ο αριθμός των μαθητών ήταν δεκαπλάσιος από τον αριθμό των μαθητριών, διότι επικρατούσε τότε η αντίληψη πως η μόρφωση ήταν απαραίτητη μόνο για τα αγόρια.
Μια συνηθισμένη τακτική ήταν τα παιδιά να αποσύρονται στη μέση της σχολικής χρονιάς ή μετά τη φοίτησή τους σε μερικές μόνο τάξεις του σχολείου. Αυτό συνέβαινε είτε για να βοηθήσουν τους γονείς τους στις εργασίες είτε για να προσέχουν και να φροντίζουν τα μικρότερα τους αδέλφια είτε για να μάθουν μια τέχνη.
Από το 1960 η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο γίνεται υποχρεωτική και αρχίζουν να φοιτούν όλα τα αγόρια και τα κορίτσια. Επίσης το 1960 δημιουργείται η Σχολική Εφορεία, η οποία συντηρούσε τα σχολικά κτίρια με χρήματα που εισπράττονταν από τη φορολογία των κατοίκων.
Σταθμό στην ιστορία του σχολείου αποτελεί η σχολική χρονιά 1961-62 κατά την οποία καταργείται το Αρρεναγωγείο και το Παρθεναγωγείο και το δημοτικό γίνεται μικτό. Δημιουργείται το Κατώτερο [Κ.Α΄] με τις τάξεις Α΄,Β΄και Γ΄και το Ανώτερο [Κ.Β΄] με τις τάξεις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄. Κάθε Κύκλος λειτουργεί ως ξεχωριστό σχολείο μέχρι σήμερα. Το Κατώτερο στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο του 1925 και το Ανώτερο στο κτίριο που βρισκόμαστε σήμερα.
Ταυτόχρονα την ίδια σχολική χρονιά 1961-1962 λειτουργούν έβδομη και όγδοη τάξη, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο του 1873 μπροστά από την εκκλησία της Παναγίας. Η φοίτηση στις δύο αυτές τάξεις ήταν προαιρετική και φοιτούσαν τα παιδιά που δεν θα φοιτούσαν στο γυμνάσιο. Ιδιαίτερη σημασία δινόταν στο μάθημα των Οικοκυρικών για τα κορίτσια και στο μάθημα Ξυλουργικής και Γεωργικών για τα αγόρια. Σύντομα όμως καταργούνται οι τάξεις αυτές, γιατί ελάχιστα παιδιά δεν φοιτούσαν στο γυμνάσιο. Συγχρόνως το σχολείο εκδίδει περιοδικό, την «ΗΧΩ» με εξαιρετικό υλικό, έρευνες, σχολικές δράσεις, αθλητικές διακρίσεις στο στίβο κ.ά.
Σημαντικό σταθμό στη ζωή των δημοτικών σχολείων Κ.Α΄και Κ.Β΄ αποτελεί η σχολική χρονιά 1974-1975. Για 2-3 ημέρες τα σχολεία φιλοξένησαν εκτοπισμένους από τα γύρω χωριά και όταν η Αθηένου εκκενώθηκε κατά τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής [14 Αυγούστου 1974], οι εκτοπισμένοι έφυγαν και τα σχολεία έμειναν ανοικτά.
Τέλη Σεπτεμβρίου 1974 ο Διευθυντής, αείμνηστος Μιχαλάκης Σιλβέστρος αποδέχτηκε από την Ορμήδεια που εργαζόταν την πρόσκληση του Υπ. Παιδείας να λειτουργήσει το σχολείο  της Αθηένου. Έτσι λειτούργησε το σχολείο με 2 μαθητές και 6 δασκάλους. Η πληροφορία ότι άνοιξε το σχολείο έφτασε στους Αθηενίτες που διέμεναν σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και σιγά σιγά επέστρεψαν. Μέχρι το τέλος του Γενάρη του 1975 οι μαθητές και οι μαθήτριες ανήλθαν στους 378 και τα δημοτικά σχολεία λειτούργησαν κανονικά υπό τις απειλές των τουρκικών αεροπλάνων.
Το 1978 ιδρύεται το γυμνάσιο και λόγω έλλειψης κτιρίου παραχωρείται το νεοκλασικό κτίριο όπου στεγαζόταν το Κατώτερο [Κ.Α΄] μέχρι να ανεγερθεί γυμνάσιο. Ο Κ.Α΄ συστεγάζεται  στο κτίριο του ΚΒ΄ με την ανέγερση επιπρόσθετων συμπληρωματικών αιθουσών. Οι δύο Κύκλοι εξακολουθούν να είναι αυτόνομοι με ξεχωριστές διευθύνσεις και προσωπικό.

Τον Νοέμβριο του 2009 ολοκληρώνεται η ανέγερση του νέου γυμνασίου Αθηένου και στο νεοκλασικό κτίριο του 1925 μεταφέρεται τον Σεπτέμβριο του 2010 το Ανώτερο [Κ.Β΄].
Το Δημοτικό σχολείο Κ. Α΄ εξακολουθεί να στεγάζεται στους χώρους που είχε από το 1978 με τη διαφορά ότι από το 2010 χρησιμοποιεί για τις αυξημένες του ανάγκες και σχολικές αίθουσες του Κ.Β΄. Το 2011 κατεδαφίστηκε μέρος του σχολικού κτιρίου που στεγαζόταν παλαιότερα ο Κ.Β΄ λόγω της επικείμενης ανέγερσης της 1ης φάσης του νέου σχολικού κτιρίου για το 1ο εξατάξιο Δημοτικό. Η οικονομική κρίση ανέβαλε όμως την ανέγερση του.
Στο εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο της Αθηένου από το 2011 είναι χωροτεθημένο και το 2ο εξατάξιο Δημοτικό σχολείο στον εναπομείναντα απαλλοτριωμένο χώρο δίπλα από το νέο γυμνάσιο.


Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση
Διευθύντρια